+46 35 - 17 48 00 info@nordifa.se

Produktion

Alla moment i Nordifas produktionsprocess är flexibla och kan varieras inom vida gränser. Detta ger oöverträffade möjligheter att skapa produkter som in i minsta detalj tillgodoser kundernas önskemål och behov.

Fiberblandning

Ska varje kvadratmeter av en filt ha exakt samma egenskaper så måste de fibermaterial som ingår blandas extremt noga. Vår specialbyggda blandningsutrustning garanterar att även mycket små kvantiteter av en fiber blir jämnt fördelade i hela fibervolymen. Fibermaterial till garn för vävning blandas lika noggrant.

Kardning och vaddläggning

Fibrerna kardas först ut till tunna fiberflor som läggs på varandra och kardas samman till en vadd.
Denna metod är vi helt ensamma om. Vi kan dessutom välja läggmönster och kombinera skikt med olika egenskaper – kulör, fiberdimension, temperaturtålighet osv. Vaddläggningen har även unikt stor bredd.

Nålning/vävning/stickning

Vaddarna bearbetas med hullingförsedda nålar, som gör filten mer och mer kompakt för varje passage. Vävning och stickning görs i specialmaskiner som garanterar att det färdiga materialet får exakt den täthet, vikt och tjocklek som krävs.

Efterbehandling

Med hjälp av olika efterbehandlingar – impregnering, kalandrering, termofixering, coating osv – får materialet exakt rätt ytstruktur, dimensionsstabilitet, motståndskraft mot nötning m m.

Konfektionering och formpressning

Efter tillskärning bearbetas materialet i specialmaskiner som ger slutprodukten exakt de dimensioner och den utformning som krävs. Vid formpressning pressas specialfilt mot en form som ger slutprodukten önskad form. Slutligen renskärs produkten med vattenjet eller knivskär.

Testning och dokumentation

Avslutningsvis görs en noggrann kontroll av kvalitet och dimensioner. Vi följer de rutiner som vårt ISO-baserade kvalitetsledningssystem kräver. Alla arbetsmoment dokumenteras.