+46 35 - 17 48 00 info@nordifa.se

 

Björn Åberg och David Ahlkvist från Nordifa välkomnades till Bondex monter av Brian Little,  VD, och ägaren Ted Andrew, legendar inom filtreringsbranschen.

Seminarieprogrammet under Filtech 2019 i Köln innehöll hundratals programpunkter – allt från praktiska erfarenheter av olika praktikfall till avancerade forskningsresultat från hela världen.

Många föredrag handlade om olika sätt att öka prestanda hos filtermaterial. Ofta genom olika slags ytbehandlingar, impregnering, membran och styrning av hur filterkakan byggs upp och bibehålls.

Man diskuterade också olika sätt att mäta porstorleken hos filtermaterial. Det är ingen slump att Nordifa inlett ett samarbete med USA-företaget Bondex, vars filtermaterial Hydrolox tillverkas genom s k hydro-entangling. Det är en vattenbaserad metod som ger mindre porer och jämnare struktur än traditionell nålning. Vilket förbättrar materialets prestanda i motsvarande mån.

Är Hydrolox lösningen på dina filtreringsproblem? Hör av dig så ska vi berätta mer om materialets egenskaper och vilka fördelar det ger på områden som avskiljningsgrad och tryckfall. Hydrolox levereras i alla de råmaterial som är aktuella vid industriell stoftavskiljning.

Nordifa Broschyr filtrering – Engelska