+46 35 - 17 48 00 info@nordifa.se

Många ser sin filteranläggning som något nödvändigt ont – en anläggning som behövs i processen men bara ska fungera. Bristande underhåll är emellertid den vanligaste orsaken till driftstörningar, och därför har vi bett Alexander Bornefalk, ansvarig för Nordifas serviceverksamhet, att ge sina bästa råd till den som vill slippa problem med igensättningar, oönskade utsläpp, förkortad livslängd mm.

  1. Kontrollera driftstemperatur och flöde. Vid t ex rökgasrening är det vanligt med ”spikar” i driftstemperaturen som kan skada filtermediet. Ojämnt luftflöde tyder på fläktproblem, problem med filtermaterialet eller variationer i bränslet.
  2. Kontrollera tryckfall. Första tecknet på igensättning av filtermediet är att tryckfallet stiger. Det kan också bero på att renblåsningen i tryckluftrensade filter inte fungerar.
  3. Kontrollera stoftfickor med jämna intervall. Utmatningen av stoft måste fungera. I annat fall kan delar av anläggningen slås ut. Bränder har också inträffat på grund av utmatning som inte fungerar.
  4. Välj filtermedia med omsorg. Utvecklingen på textilfiberområdet är snabb, vilket betyder att det kan finnas bättre filtermaterial idag än när förra bytet gjordes. Nordifa berättar gärna om det senaste – prata med våra tekniker.
  5. Planerad service blir billigare än akut. Vänta inte tills haveri inträffar utan satsa på planerat förebyggande underhåll. Att drabbas av driftstopp för att filtermaterialet havererat kostar alltid mer än att göra ett förebyggande byte.
  6. Ha alltid en komplett uppsättning filter i förråd. Om det värsta inträffar är detta en billig försäkring som hjälper dig att snabbt få anläggningen i drift igen.