+46 35 - 17 48 00 info@nordifa.se

Filtrering och industriförnödenheter

Industriell filtrering handlar numera inte bara om att uppfylla myndighetskrav och få ett gott renommé i miljöfrågor, utan är ett verktyg för att öka produktivitet och spara energi.

Avskiljningsgrad och tryckfall måste balansera exakt. Utmaningen är att hitta just den materialmix, konstruktion och efterbehandling som kombinerar högsta kapacitet med lägsta energiförbrukning. Det här gäller filtermedia för stoftavskiljning, men även våtfiltermedia för trum-, skiv- och trycktankfilter.

Att leverera standardprodukter som har ett lågt pris och enbart uppfyller baskraven räcker inte längre. Dagens industrikunder kräver att filtermaterialet ”skräddarsys” in i minsta detalj till deras process.

Här har Nordifa en stor fördel genom att vi tillverkar allt från grunden – förvandlar balar med råfiber till funktionella filtermedia med just de egenskaper som du vill ha. Detta är vi faktiskt ensamma om i hela Norden.

 

Produkter och tjänster

  • Filterduk för trum-, band-, och skivfilter
  • Filter för trycktankfilter
  • Filterslangar, filterpåsar och filterkassetter
  • Filterpatroner
  • Luftfilter för industriella applikationer
  • Kolfilterpatroner
  • Demontering och montering av filtermedia
  • Service och konditionskontroller
  • Tillbehör och hjälpmedel

Nyheter om Filtrering och industriförnödenheter

Effektivare högtemperaturfiltrering med nya fibermaterialet P84 HT.

Kemikoncernen Evonik är en av världens ledande tillverkare av syntetfiber för tekniska applikationer. En av deras unika produkter är P84 – en fiber med unika egenskaper som ger stora fördelar vid filtrering – trilobal fiberprofil som ger stor aktiv area och därigenom högre avskiljning, god kemisk resistens och låg energiförbrukning tack vare lågt tryckfall.

läs mer