+46 35 - 17 48 00 info@nordifa.se

Teknik och miljö

Textila råmaterial

Klicka på tabellen för att öppna en större version i ett nytt fönster, eller ladda ner tabellen som PDF här.

Öppnar du bilden i ett nytt fönster kan du zooma in för att lättare se texten. Hur du gör beror på vilken webläsare du använder. Prova ‘ctrl’ och ‘+’ om du använder Windows, eller ‘cmd’ och ‘+’ om du använder Mac.

Facktermer

Absorption        Förmåga att ta upp ex. vätska
Hydrofob     Förmåga att stöta bort ex. vätska
Adsorption        Förmåga att få ett ämne att fastna på ytan
Akustikfilt  Specialfilt som har förmåga att dämpa buller
Akustisk konst  Inredningsdetalj som används både för att dekorera och för att dämpa bullernivån i en lokal
Avskiljningsgrad            Enhet för mätning av filtermedias effektivitet
Baffel                Skärm/panel, vanlig term i akustiksammanhang
Basväv              Inlägg för att ge t ex nålfilt eller spunlace högre mekanisk styrka
Bindning            Sammanhållning av fibrer. Nålad, vävd, spunlace, termiskt bunden m fl
Decibel              Enhet som anger ljudnivå
Denier              Enhet som anger fibergrovlek, g/9.000m. Alt. Dtex, g/10.000m
Densitet            Vikt per volymenhet
Eggshell            Ytbehandling som ger ett filtermedia en äggskalsliknande yta
Filterkassett Utbytbar enhet med filtermedia som finns t ex i ventilationsaggregat eller stoftfilteranläggning
Filterklass Enhet som anger avskiljningsgrad, oftast knutet till norm/standard baserat på standardiserat stoft.
Formpressning                          Tillverkningsteknik där en textil produkt värms upp och pressas i ett kallt verktyg
Fukthalt                                    Procentandel vatten i bestämd volym
Hydrolys                                  Nedbrytningsprocess, oftast i varm och fuktig miljö
K-värde Enhet för mätning av isoleringsförmåga
Kalandrering                             Värmebehandling för att öka densitet och göra ytan slät. ”Strykjärn” med valsar.
Kypert                                     Textil vävkonstruktion – bindning
Laminering                              Teknik för sammanfogning av olika skikt
Luftfördelningsslang              Produkt för fördelning av ventilationsluft i en lokal med hjälp av textilslang
Nålning                                     Sammanfogning av textila skikt med hjälp av hullingförsedda nålar.
Permabilitet                             Enhet för mätning av luftgenomsläpplighet
Plysning                                    Första steget i den textila processen. Innebär att fibersorter/färger blandas som förberedelse för kardning
Rinktäckning                             Oftast textilt material för att täcka en ishockeyrink och möjliggöra andra evenemang
Rundnålning                              Nålningsteknik där resultatet blir ett band eller en slang.
Rundvävning                           Vävteknik där resultatet blir ett band eller en slang.
Satin                                         Textil vävkonstruktion – bindning
Spunlace Sammanfogning av textila skikt med hjälp av vattenstrålar med högt tryck.
Stickning                                  Textil tillverkningsteknik
Stos                                         Maskindetalj, ofta tillverkad av textil, som förbinder maskindelar. Tätar, tar upp vibrationer och kompenserar för måttavvikelser. Vanligt förekommande vid lufttransport.
Stödkorg                                  Används inom filtrering för att ge en filterslang en viss form
Svedning                                  Behandling av textil yta med en öppen låga för att ge ytan en viss struktur.
Svikt                                        Förmåga att trycka samman en produkt, där en mjuk produkt har hög svikt och en hård produkt har låg svikt
Sviktskikt                                 Lager i en textil produkt som ökar mjukheten
Textilsilo                                  Textil behållare för förvaring av granulat eller pulver.
Torrhalt                                    Mängd vatten i förhållande till torr substans
Tryckfall                                   Tryckskillnad mellan 2 punkter, t ex i ventilations- eller filteranläggning
Tvåskaft                                   Textil vävkonstruktion – bindning
Vaddläggning                          Fördelning av vadd efter kardningsprocessen som förberedelse för nålning eller spunlace
Varp                                        Trådar i vävd produkts längdriktning
Vattenskärning                          Användning av vatten som skärande media för ex. textila produkter, utförs vid mycket högt tryck
Virkning                                  Textil tillverkningsteknik
Väft                                          Trådar i vävd produkts tvärsriktning
Vävning                                    Textil tillverkningsteknik där trådar fogas samman i olika bindningar
Ytvikt                                       Vikt per ytenhet, oftast gram/kvadratmeter