+46 35 - 17 48 00 info@nordifa.se

Om Nordifa

DETTA GÖR NORDIFA UNIKT

Det är ingen slump att produktutvecklare, industridesigners och driftingenjörer som söker en pålitlig partner väljer Nordifa. Ingen har löst lika många problem åt företag i alla tänkbara branscher som vi.

Det betyder säker funktion, kort startsträcka och låga kostnader. Att vi arbetar med många olika textila applikationer – inte bara en enda – innebär värdefull korsbefruktning som du har nytta av. Vi utgår alltid från den funktion som en produkt ska ha – absorbera, avvattna, dämpa, filtrera, skydda, transportera, täta osv.

Ofta får vi rollen som diskussionspartner och problemlösare. Att vår tillverkningskedja innehåller samtliga steg från fiber till funktion, betyder att du som kund kan få en produkt som är skräddarsydd efter behovet. Lösningen på kniviga kundproblem finns ofta i ny teknologi, ny råvara eller ny process. Därför är det självklart för oss att arbeta så nära de ledande internationella fibertillverkarna att vi får det allra senaste först.

Nordifa är givetvis kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO-systemet. Det innebär att alla delar av verksamheten detaljgranskas – från råvaruinköp till kundnöjdhet. Målet är att genom ständiga förbättringar nå ännu högre effektivitet och kvalitet.

FÖRETAGSFAKTA

Nordifa utvecklar, tillverkar och marknadsför textilprodukter för industriell användning. Företaget har en fullständig tillverkningskedja för såväl nålad och stampad filt som för vävda specialprodukter. Detta ger unika möjligheter att skräddarsy produkter efter kundernas skiftande behov.

Nordifa är ett utpräglat problemlösningsföretag. Oavsett om det gäller ett långlivat filtermaterial som ska klara höga temperaturer i ett stålverk, en militärkänga som ska vara varm och skön vid –40° eller ett skonsamt tennisgolv som ska ge arenan god ljudmiljö, så finns lösningen hos oss.

Nordifa arbetar alltid tillsammans med kunden. Vi utgår från den process där produkten ska fungera och kombinerar detta med erfarenhet och textilkunnande. Resultatet blir ofta innovationer som leder till besparingar, effektiviseringar eller bättre miljö.

Formpressning av filt är en av Nordifas specialiteter. Metoden gör det möjligt att i ett enda moment tillverka nyskapande produkter där textilmaterialens estetiska, hållfasthetsmässiga och bullerdämpande egenskaper utnyttjas maximalt.

Nordifa finns på Flygstadens industriområde i Halmstad. Nordifa-koncernen ägs av Robert Bornefalk med familj.