+46 35 - 17 48 00 info@nordifa.se

Team Nordifa

ALEXANDER BORNEFALK

Försäljningsingenjör / Service

Tel: 035-17 48 71
Mobil: 070-600 45 97
alexander.bornefalk@nordifa.se

ANNIKA LINDER

Textil – och utvecklingsingenjör

Tel: 035-17 48 26
Mobil: 072-216 76 81
annika.linder@nordifa.se

ANTON LJUNGSTRÖM

Teknik- och utvecklingsingenjör

Tel: 035-17 48 33
Mobil: 072-550 24 74
anton.ljungstrom@nordifa.se

Björn Åberg

Teknik- och utvecklingsingenjör

Tel: 035-17 48 29
Mobil: 073-066 21 39
bjorn.aberg@nordifa.se

DAVID AHLKVIST

Försäljningsingenjör

Tel: 035-17 48 42
Mobil: 072-212 10 38
david.ahlkvist@nordifa.se

DENNIS SVENSSON

IT / Kundsupport

Tel: 035-17 48 25

sales@nordifa.se

EMMA BORNEFALK

Logistik / Kundsupport

Tel: 035-17 48 11

logistik@nordifa.se

GÖRAN MIKIC

Försäljningsingenjör

Tel: 035-17 48 17
Mobil: 070-865 64 65
goran.mikic@nordifa.se

LISMARIE TUVESSON

 

Inköpsadministratör / Kundsupport

sales@nordifa.se

Marcus Cronberg

Fabrikschef / Kvalité och miljö

Tel: 035-17 48 50
Mobil: 073-066 61 29
marcus.cronberg@nordifa.se

MATS SVELENIUS

Försäljningsingenjör

Tel: 035-17 48 12
Mobil: 070-836 07 00
mats.svelenius@nordifa.se

Morgan Johnsson

Försäljningsingenjör

Tel: 035-17 48 14
Mobil: 072-201 10 98
morgan.johnsson@nordifa.se

PETER HENRYSSON

Ekonomichef

Tel: 035-17 48 35
Mobil: 070-829 40 88
peter.henrysson@nordifa.se

ROBERT BORNEFALK

VD

Tel: 035-17 48 40
Mobil: 070-690 80 50
robert.bornefalk@nordifa.se

THOMAS JOHANSSON

Planering / Kundsupport


sales@nordifa.se