+46 35 - 17 48 00 info@nordifa.se

Filteranläggningar finns överallt i industrin, och många av dessa är utrustade med textila filtermedia. Rätt filtermedia handlar inte bara om teknik och miljö, utan kan också bidra till rejält sänkta drift- och underhållskostnader.

Dock är det komplicerat att välja rätt kombination av råmaterial, tillverkningsteknik och utförande. Detta är bakgrunden till att vi producerat en 40-sidig guide som underlättar valprocessen.

Guiden behandlar textila råmaterial, textil tillverkningsteknik och introducerar en stegvis arbetsgång som hjälper driftsingenjörer, produktionsfolk och underhållsansvariga att hitta den lösning som fungerar bäst i tillverkningsprocessen.

Rekvirera ett kostnadsfritt personligt ex av guiden “Val av textila filtermedia” genom att klicka här. Vill du prata filtrering eller filtermedia med författaren till guiden? Här är kontaktuppgifterna:

Robert Bornefalk, 035-174840, robert.bornefalk@nordifa.se