+46 35 - 17 48 00 info@nordifa.se
Bra ljudmiljö i kontorslandskap

Bra ljudmiljö i kontorslandskap

Chalmers i Göteborg är en av de högskolor där man forskar på hur olika slags arbetsplatsdesign påverkar stress, sjukfrånvaro, koncentration osv. Det finns idag en tydlig trend mot aktivitetsbaserade kontor med olika zoner för eget arbete, möten, vila osv....