+46 35 - 17 48 00 info@nordifa.se

Chalmers i Göteborg är en av de högskolor där man forskar på hur olika slags arbetsplatsdesign påverkar stress, sjukfrånvaro, koncentration osv. Det finns idag en tydlig trend mot aktivitetsbaserade kontor med olika zoner för eget arbete, möten, vila osv. Målsättningen är ökad effektivitet – ett konventionellt kontor där varje medarbetare har en egen arbetsplats kräver stora ytor som ofta är tomma. Undersökningar har visat att en övergång till öppna kontorslandskap kan sänka lokalkostnaden med uppemot 50%. Stressforskningsrådet vid Stockholms Universitet har satt samman en lista på vad som är viktigt för den som vill satsa på ett öppet landskap:

  • Installera mattor och ljudabsorbenter för att dämpa ljudnivån
  • Mobiler och datorer ska vara inställda på ljudlöst läge
  • Ha gott om mötesrum och tysta rum
  • Ta hänsyn till ljudkänsliga medarbetare – placera dem där ljudmiljön är bra
  • Ha speciella rum för mobilsamtal
  • Se över belysning och ventilation
  • Låt personalen vara delaktig när regler förändras