+46 35 - 17 48 00 info@nordifa.se
Så får du mer pengar till din arena

Så får du mer pengar till din arena

De flesta sport-, och ishallar, precis som arenor av olika slag har samma problem, nämligen ekonomin. Det är väldigt få anläggningar som får kostnader och intäkter att balansera; och i de flesta fall är det skattebetalarna som får stå för underskottet. Den bästa och...
Bra ljudmiljö i kontorslandskap

Bra ljudmiljö i kontorslandskap

Chalmers i Göteborg är en av de högskolor där man forskar på hur olika slags arbetsplatsdesign påverkar stress, sjukfrånvaro, koncentration osv. Det finns idag en tydlig trend mot aktivitetsbaserade kontor med olika zoner för eget arbete, möten, vila osv....