+46 35 - 17 48 00 info@nordifa.se

Polyester är ett mångsidigt plastmaterial som används överallt i samhället – från kläder och inredningsdetaljer till byggmaterial och maskindelar. Hittills har det dock varit svårt att ta hand om uttjänta produkter.              Orsaken är polyestermaterialets komplicerade struktur, som motstår normal bakterienedbrytning. I naturen har vanlig polyester en nedbrytningstid på uppemot 1000 år. Följden blir att polyesteravfall antingen bränns eller hamnar på  deponi. Det här är givetvis inte en situation som uppfyller dagens miljökrav..

Godis för bakterier

Nu finns emellertid Primaloft Bio – en polyesterfiber som berikats ett additiv som de flesta bakterier älskar. Detta reducerar nedbrytningstiden från 1000 år till bara 3-5 år. Efter nedbrytningen återstår endast naturliga beståndsdelar – biomassa, koldioxid, vatten och metan. Primaloft Bio har exakt samma egenskaper som annan polyester och tillverkas av såväl återvunnet som nytillverkat polyestermaterial. Nordifa testar materialet i en rad olika applikationer – formpressad filt, filtrering och textila maskinkomponenter.

Snabb och stor nedbrytning

Tester av hur snabbt Primaloft bryts ned har gjorts i flera olika miljöer t.ex. deponi och marin miljö.

Efter 646 dagar i simulerad deponimiljö har endast 1,2% av vanlig polyester brutits ner. Motsvarande värde för Primaloft Bio är 93,8%                     

Efter 973 dagar i simulerad marin miljö har endast 2,7% av vanlig polyester brutits ner. Motsvarande värde för Primaloft Bio är 76,6%

Intresserad? Tror du att Primaloft Bio kan vara ett miljövänligt alternativ för den nya produkten som du just nu utvecklar? Hör av dig – du hittar rätt kontaktpersoner här.

Välkommen!