Fordon

Inredningar till alla slags fordon kan med fördel tillverkas av formpressat textilmaterial som är självbärande, slitstarkt och kan återvinnas. Den höga måttnoggrannheten gör formpressad filt lämpad för storskalig fordonsproduktion, samtidigt som produkten uppfyller höga miljökrav, såväl i materialval som tillverkningsprocess. Vi vet vad branschens krav innebär för kvalitet och leveranssäkerhet. Våra produkter finns i både svenska och tyska kvalitetsbilar, som innertak i traktorer mm. Givetvis kan vi också utveckla och tillverka produkter för speciella ändamål, t ex militärfordon.

To Top