Avskärmning och skydd

På arbetsplatser och överallt i samhället finns behov av att separera och skydda verksamheter från varandra. Textila produkter är ofta en bra och enkel lösning. Det kan t.ex handla om skärmar för kontor som gör det möjligt att tala i telefon och använda maskiner utan att störa arbetskamraterna, som insynsskydd samt som skydd mot stänk, sol och oönskade ljud. Liknande behov finns i maskiner, apparater och fordon.

To Top